roxidan
Eleganţă inovativă. Îndreptat foarte mult către contemporan. Trame de culori în sintonie cu viitorul, pentru medii moderne cu un stil inconfundabil. Materia care plăsmuieşte pereţii şi îi îmbracă cu un voal bogat metalizat, cu un aspect oxidat ca o lamină metalică îmbătrânită de agenţii atmosferici. Roxidan se aplică în două straturi cu un consum mediu de 8-10 m2/l. Scule necesare: gletieră de inox.
Vezi aici combinatiile de culori

PRET ( fara TVA )

Pret

24,21€ / 1 Litru - baza perla

Roxidan simboluri
.
ROXIDAN realizează o patină decorativă metalizată care reproduce aspectul oxidat tipic suporturilor învechite prin acţiunea agenţilor atmosferici. Orice suprafaţă murală şi din lemn decorată cu ROXIDAN va lua aspectul viu şi material al fierului cu efect “corten”, cu nuanţele sale cromatice particulare şi neregularităţile plăcute la pipăit.
Aplicabil pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips-carton.
- Straturi vechi de vopsea şi finisaje de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Suprafeţe din lemn, rumeguş comprimat, compensat şi similare.
Suprafeţele sunt pregătite în mod adecvat în conformitate cu modalităţile indicate în paragraful ‘PREGĂTIREA SUPORTULUI’.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete .
- Natura Liantului: Copolimer acrilic în soluţie apoasă
- Pigmenţi şi sarcini: Pigmenţi metalici
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
- Viscozitate de ambalare UNI 8902: 26000 ± 4000 cps la 25 °C (viscozimetru rotativ Brookfield)
- Uscare (la 25 °C şi 65% Umiditate Relativă): la pipăit în 30 min; se poate aplica stratul de vopsea deasupra după 4 ore.
Pentru toate suprafeţele :
Consultaţi fişa tehnică a fondului ROXIDAN FONDO cod 3920019 pentru pregătirea suportului.
- Asiguraţi-vă că fondul ROXIDAN FONDO este bine uscat înainte de a trece la aplicarea finisajului ROXIDAN
- Condiţii pentru ambient şi suport :
Temperatura ambientului : Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditate relativă a ambientului : <75%
Temperatura suportului : Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Ustensile: gletieră inox.
- Nr straturi: 2. Este posibilă aplicarea cu 1 strat pentru a obţine efecte estetice personalizate.
- Diluare: gata de utilizare.
Modalităţi de aplicare:
- Aşteptaţi cel puţin 8 ore de la aplicarea fondului ROXIDAN FONDO prelucrat corespunzător.
- Aplicaţi pe toată suprafaţa ROXIDAN întinzând cu gletiera din inox.
- Treceţi din nou gletiera din inox eliminând excesele.
- Aşteptaţi 1-2 minute şi finisaţi suprafaţa cu gletiera din inox, utilizând-o drept placă şi creând cu ustensila rotaţii în direcţii contrapuse.
- După 4 ore treceţi la aplicarea celui de-al doilea strat în acelaşi mod.
- Curăţarea ustensilelor va fi efectuată cu apă, imediat după utilizare.
- Densitate indicativă : 8-10 mp/l per strat diferind în funcţie de efectul urmărit. Este recomandabil să se determine densitatea efectivă printr-o probă preliminară pe suport specific.
[vfb id=19]