Marcotone

Vopsea diluabila in apa pentru interioare cu putere mare de acoperire
Marcotone Var
MARCOTONE este o vopsea diluabilă în apă permeabilă, pentru aplicaţii interne, caracterizată de o putere optimă de acoperire, o bună dilatare şi uşurinţă de aplicare. Aplicările de MARCOTONE nu alterează permeabilitatea suportului.
Poate fi aplicat pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităţilor descrise în paragraful “PREGĂTIREA SUPORTULUI”.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete.
-Natura liantului: răşini vinilice în dispersie apoasă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,71 ± 0,05 kg/l
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 32000-38400 cps la 30 °C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 5 ore.