Combatplus
COMBATPLUS este o vopsea diluabilă cu apă superlavabilă, pe bază de răşini acrilice în dispersie apoasă, caracterizată printr-o putere mare de acoperire şi o putere optimă de nivelare, protejând totodată suportul intern de formarea mucegaiului.
Combatplus simboluri
COMBATPLUS este o vopsea diluabilă cu apă superlavabilă, pe bază de răşini acrilice în dispersie apoasă, caracterizată printr-o putere mare de acoperire şi o putere optimă de nivelare, protejând totodată suportul intern de formarea mucegaiului. COMBATPLUS este uşor de aplicat, cu o bună întindere, fiind un produs indicat îndeosebi pentru zugrăvirea suprafeţelor murale interne. Fiind formulat ca igienizant pentru interioare, acesta este un produs optim chiar şi pentru exterioare, fiind în măsură să protejeze în mod eficient suportul, fără a proteja totuşi împotriva formării muşchilor şi algelor.
-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,58 ± 0,05 kg/l
-vâscozitatea preparatului UNI 8902: 32000 ± 3200 cps la 25 °C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
-rezistenţă la spălare UNI 10560: 5000 cicluri, rezistent
-strălucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac
-*Eficacitate antimucegai UNI 9805: 0 = nici o dezvoltare
-*Eficacitate fungicidă UNI EN 15457: 0 = nici o dezvoltare
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 30′ min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore. *Rapoarte de probă nr. 55406 şi nr. 68308 emise de THOR SPECIALITIES din Besnate (VA).
Poate fi aplicat pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe de beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante
Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităţilor menţionate la paragraful ‘Pregătirea suportului’. Nu se aplică pe suporturi proaspete şi de natură alcalină, aşteptaţi un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.